Στείλτε χρήματα στη Λιβύη. Συγκρίνετε τις μεταφορές χρημάτων στη Λιβύη.